Posted on Leave a comment

Slam Book Free Font

Ang Slam Book font ay hango sa sikretong kodigo ng mga batang 90s.

Mula sa suhestiyon ni Johnel De Guzman.

Leave a Reply

Your email address will not be published.